АВСТРИЈА

2006

Податоците за македонските иселеници во Австрија според пописот од 2006 година изведен од Бирото за статистика на Австрија може да се најдат на WEB  страницата на Бирото www.statistik.at  

Според податоците од Бирото за статистика на Австрија во 2006 година во Австрија живеат 16 473 иселеници од Македонија.


 

2001

Податоците за македонските иселеници во Австрија според пописот од 2001 година изведен од Бирото за статистика на Австрија може да се најдат на WEB  страницата на Бирото www.statistik.at  

Според податоците од Бирото за статистика на Австрија во 2001 година во Австрија живееле 13 696 иселеници од Македонија.

 


1994

Според извештајот на Заводот за статистика на Република Македонија, заснован на Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Австрија живееле и работеле вкупно  3 607 македонски државјани:
 

Македонци - 1298

Албанци - 1697

Турци - 289

Роми - 114

Власи - 6

Срби - 30

Други - 165

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.