НОРВЕШКА

2011

Податоците за бројот на иселениците од Македонија  во Кралството Норвешка,  добиени од бирото за статистика, може да се најдат на нивната WEB  страница http://www.ssb.no. Според податоците од Бирото за Статистика во Норвешка живеат 3136 иселеници од Македонија.

2007

Податоците за бројот на иселениците од Македонија  во Кралството Норвешка,  добиени од бирото за статистика, може да се најдат на нивната WEB  страница http://www.ssb.no. Според податоците од Бирото за Статистика во Норвешка живеат 3045 иселеници од Македонија.


1994

 

Податоците за бројот на македонските иселеници во Норвешка се од Заводот за статистика на Република Македонија, според Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Според нив, во Норвешка во 1994 година живееле и работеле вкупно 550 македонски државјани:

 

Македонци - 51

 

Албанци - 479

 

Турци - 12

 

Роми -

 

Власи -

 

Срби -

 

Други - 8

 

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.

WEB: http://www.ssb.no