2010 

Податоците за бројот на македонските иселеници во Русија се од Заводот за статистика на Русија, според Пописот извршен во 2010 година. Според нив, во Русија живеат и работат вкупно 492 македонски државјани.

1994

Податоците за бројот на македонските иселеници во Русија се од Заводот за статистика на Република Македонија, според Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Според нив, во Русија живеат и работат вкупно 54 македонски државјани:

 

Македонци - 44

 

Албанци -

 

Турци -

 

Роми -

 

Власи -

 

Срби - 2

 

Други - 8

 

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.

WEB: http://www.gks.ru