СРБИЈА

2011

 Податоците за македонските иселеници во Србија според информација од 2011година, добиена од Заводот за статистика на Србија можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот www.stat.gov.rs  . Според податоците од Статистичкиот Завод во Србија живеат

22 755 иселеници од Македонија.

2002

 Податоците за македонските иселеници во Србија според информација од 2002 година, добиена од Заводот за статистика на Србија можат да се најдат на WEB  страницата на Заводот www.stat.gov.rs  . Според податоците од Статистичкиот Завод во Србија живеат 25 847 иселеници од Македонија.


  1994

Според Министерството за надворешни работи на Република Македонија, од Пописот извршен во СРБИЈА И ЦРНА ГОРА во 1994 година, во СРБИЈА И ЦРНА ГОРА живееле и работеле 47 200 македонски државјани.