ТУРЦИЈА

2007

Податоците за македонските иселеници во  Република Турција, а  според податок од 01.01.2007 година изведен од Бирото за Статистика на Република Турција може да се најдат на нивната WEB  страница http://www.die.gov.tr. Според податоците од Бирото за Статистика на Република Турција во Турција живеат 1 154 иселеници од Македонија.


1994

Податоците за бројот на македонските иселеници во Турција се од Заводот за статистика на Република Македонија, според Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија. Според нив, во Турција живееле и работеле вкупно 139 македонски државјани:

Македонци - 4

Албанци - 22

Турци - 84

Роми - 1

Власи -

Срби -

Други - 26

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.