ЦРНА ГОРА

2011

Според податоците од пописот од  2011 година изведен од Бирото за Статистика на Република Црна Гора  во Република Црна Гора живеат 900 иселеници од Македонија.