РОМАНИЈА

2002

Според податоците од пописот од  2002 година изведен од Бирото за Статистика на Република Романија во Република Романија живеат 695 иселеници од Македонија.