УНГАРИЈА

2014

Според податоците од пописот од  2014 година изведен од Бирото за Статистика на Република Унгарија  во Република Унгарија живеат 153 иселеници од Македонија.