АЗИЈА

1994

Според Заводот за статистика на Република Македонија, по пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Азија живеат и работат вкупно 210 македонски државјани:

Македонци - 60

Албанци - 23

Турци - 84

Роми - 3

Власи - 1

Срби -

Други - 35

За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика, страна 96 до 106.