Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

ТИР3 Скопје 1 - ТИР3 Скопје 2 - ТИР3 Штип - ТИР3 Тетово - Планирани ТИР зони

ТИР3 Скопје 1

За ТИР3 Скопје 1

ТИРЗ Скопје 1 е со вкупна површина од 140 хектари. ТИРЗ Скопје 1 се наоѓа на исклучително атрактивна локација, 10 km источно од градот Скопје, на крстопатот на коридорите 8 и 10. ТИРЗ Скопје 1 има директен пристап до автопатот E-871 и е на само 3,3 km оддалеченост од приклучокот на автопатот E-75. Меѓународниот аеродром Александар Велики се наоѓа на 10 km од ТИРЗ Скопје 1 (на само 1 km воздушна оддалеченост). Аеродромот е прикладен за патнички и карго транспорт како и за интерконтинентални летови. Најблиската железничка станица е во Миладиновци на 6,5 km оддалеченост од Зоната. За потребите на поморски транспорт најблиското пристаниште е во Солун, на 220 km од ТИРЗ Скопје 1.

Спецификации на имот

Локација

10 km источно од градот Скопје
(на крстопатот на коридорите 8 и 10)

Големина 140 хектари
Сопственост 100% државна
Општина Илинден
Вид на земјиштето Градежно земјиште/Гринфилд

Транспорт

Патна мрежа

Директен пристап до автопатот E-871
3,3 km оддалеченост од автопатот E-75

Воздушен сообраќај

10 km, меѓународен аеродром Александар Велики
(1 km воздушна оддалеченост)

Железнички сообраќај 6,5 km, железничка станица Миладиновци
Поморски сообраќај 220 km, Солун

Мапа

За постоечки компании и слободни парцели отворете ја Интерактивната мапа За детали на инфраструктурата отворете го Деталниот урбанистички план
Мапа Скопје 1 zoni_files/dup_img_skopje1.png

Контакт информаци

Контакт информации на ТИРЗ Скопје 1
ТИРЗ Скопје 1 контакт лице Маргарита Јовевска В'чков, Раководител на Сектор
ТИРЗ Скопје 1 адреса ТИРЗ Скопје 1, 1041 Илинден
ТИРЗ Скопје 1 телефон + 389 2 255 20 00
ТИРЗ Скопје 1 факс + 389 2 255 20 01
ТИРЗ Скопје 1 Email адреса margarita.vchkov@fez.gov.mk

Контакт информации на Дирекцијата за ТИРЗ
ДТИРЗ контакт лице Виктор Мизо, Директор
ДТИРЗ адреса Бул.Партизански одреди бр.2, П.Фах 311, 1000 Скопје
ДТИРЗ телефон + 389 2 311 11 66
ДТИРЗ факс + 389 2 311 11 77
ДТИРЗ Email адреса viktor.mizo@fez.gov.mk или info@fez.gov.mk