Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

ТИР3 Скопје 1 - ТИР3 Скопје 2 - ТИР3 Штип - ТИР3 Тетово - Планирани ТИР зони

ТИР3 Скопје 2

За ТИР3 Скопје 2

ТИРЗ Скопје 2 е со вкупна површина од 95 хектари. ТИРЗ Скопје 2 се наоѓа веднаш до ТИРЗ Скопје 1, 10 km источно од градот Скопје, на крстопатот на коридорите 8 и 10, на само 4,6 km оддалеченост од приклучокот на автопатот E-75. Меѓународниот аеродром Александар Велики се наоѓа на 11 km од ТИРЗ Скопје 2 (на само 2 km воздушна оддалеченост). Аеродромот е прикладен за патнички и карго транспорт како и за интерконтинентални летови. Најблиската железничка станица е во Миладиновци на 7,8 km оддалеченост од Зоната. За потребите на поморски транспорт најблиското пристаниште е во Солун, на 220 km од ТИРЗ Скопје 1.

Спецификации на имот

Локација

10 km источно од градот Скопје (на крстопатот на коридорите 8 и 10)

Големина 95 хектари
Сопственост 100% државна
Општина Илинден
Вид на земјиштето Градежно земјиште/Гринфилд

Транспорт

Патна мрежа

Директен пристап до автопатот E-871
4,6 km оддалеченост од автопатот E-75

Воздушен сообраќај

11 km, меѓународен аеродром Александар Велики
(2 km воздушна оддалеченост)

Железнички сообраќај 7,8 km, железничка станица Миладиновци
Поморски сообраќај 220 km, Солун

Мапа

За детали на инфраструктурата отворете го Деталниот урбанистички план
zoni_files/dup_img_skopje2.png

Контакт информаци

Контакт информации за Зоната
Овластено лице за контакт: /
Адреса на зоната: /
Контакт телефон на зоната: /
Факс на зоната: /
Контакт Email адреса на зоната: /

Контакт информации на Дирекцијата за ТИРЗ
ДТИРЗ контакт лице Виктор Мизо, Директор
ДТИРЗ адреса Бул.Партизански одреди бр.2, П.Фах 311, 1000 Скопје
ДТИРЗ телефон + 389 2 311 11 66
ДТИРЗ факс + 389 2 311 11 77
ДТИРЗ Email адреса viktor.mizo@fez.gov.mk или info@fez.gov.mk