Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

ТИР3 Скопје 1 - ТИР3 Скопје 2 - ТИР3 Штип - ТИР3 Тетово - Планирани ТИР зони

ТИР3 Штип

За ТИР3 Штип

За ТИРЗ СКопје 1ТИРЗ Штип е со вкупна површина од 208 хектари. ТИРЗ Штип се наоѓа северо-западно од градот Штип, на влезот од градот од правец на Скопје, веднаш до индустриската зона на Штип. ТИРЗ Штип има патна поврзаност со Скопје и Кочани преку магистралниот пат М5, а Зоната ќе биде поврзана и со планираниот карго аеродром во Штип преку магистралниот пат М6. На 2,5 km оддалеченост се наоѓа железничката станица Штип, а најблискиот меѓународен аеродром е Александар Велики во Скопје, 75 km од локацијата. Најблиското пристаниште е солунското на оддалеченост од 225 km.
Општина Штип брои околу 50.000 жители и претставува најголем центар на текстилната индустрија во регионот. Во 2007-та година во Штип е отворен Универзитетот Гоце Делчев кој во својот состав има 13 факултети и едно Вишо медицинско училиште. Универзитетот има околу 5.000 запишани студенти.

Спецификации на имот

Локација

Северо-западно од градот Штип
(на влез од правец на Скопје, до индустриската зона)

Големина 208 хектари
Сопственост 100% државна
Општина Штип
Вид на земјиштето Градежно земјиште/Гринфилд

Транспорт

Патна мрежа

Конекција со Скопје преку магистралниот пат М5 (коридор 10)
Конекција со Кочани преку магистралниот пат М5 (коридор 8)
Конекција со планиран карго аеродром во Штип преку М6

Најблизок интернационален аеродром

75 km, меѓународен аеродром Александар Велики

Најблиска железничка станица 6,5 km, железничка станица Штип
Најблиско пристаниште 220 km, Солунско пристаниште

Мапа

За постоечки компании и слободни парцели отворете ја Интерактивната мапа За детали на инфраструктурата отворете го Деталниот урбанистички план
zoni_files/map_img_stip.png zoni_files/dup_img_stip.png

Контакт информаци

Контакт информации за Зоната
Овластено лице за контакт: /
Адреса на зоната: /
Контакт телефон на зоната: /
Факс на зоната: /
Контакт Email адреса на зоната: /

Контакт информации за Дирекцијата
Овластено лице за контакт: Виктор Мизо, Директор
Адреса на дирекцијата: Бул.Партизански одреди бр.2, П.Фах 311, 1000 Скопје
Контакт телефон на дирекцијата: + 389 2 311 11 66
Факс на дирекцијата: + 389 2 311 11 77
Контакт Email адреса на дирекцијата: viktor.mizo@fez.gov.mk или info@fez.gov.mk