Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

ТИР3 Скопје 1 - ТИР3 Скопје 2 - ТИР3 Штип - ТИР3 Тетово - Планирани ТИР зони

ТИР3 Тетово

За ТИР3 Тетово

ТИРЗ Тетово е со вкупна површина од 94,74 хектари. ТИРЗ Тетово се наоѓа на исклучително атрактивна локација, на автопатот Е-65, 3 km источно од градот Тетово. Оддалеченоста на ТИРЗ Тетово од градот Скопје изнесува само 35 km. На 4 km оддалеченост се наоѓа железничката станица Тетово. За потребите на поморскиот сообраќај во ТИРЗ Тетово постојат две алтернативи со приближно еднакви растојанија и тоа солунското пристаниште на оддалеченост од 287 km и пристаништето во Драч на оддалеченост од 293 km. Во тек е процесот за склучување на Договор за јавно-приватно партнерство помеѓу Дирекцијата за ТИРЗ и приватна компанија која ќе врши работи на Основач на Зона, односно изградба, развој и менаџирање на Зоната.

Спецификации

Локација

3 km источно од градот Тетово

Големина 94,74 хектари
Сопственост 100% државна
Општина Тетово
Вид на земјиштето Градежно земјиште/Гринфилд

Транспорт

Патна мрежа

Автопат E-65 (проектирана клучка за пристап)

Воздушен сообраќај

67 km, меѓународен аеродром Александар Велики
(преку обиколницата на град Скопје)

Железнички сообраќај 4 km, железничка станица Тетово
Поморски сообраќај 287 km, Солун (Грција); 293 km, Драч (Албанија)

Мапа

За детали на инфраструктурата отворете го Деталниот урбанистички план
zoni_files/dup_img_tetovo.png

Контакт информаци

Контакт информации за Зоната
Овластено лице за контакт: /
Адреса на зоната: /
Контакт телефон на зоната: /
Факс на зоната: /
Контакт Email адреса на зоната: /

Контакт информации за Дирекцијата
Овластено лице за контакт: Виктор Мизо, Директор
Адреса на дирекцијата: Бул.Партизански одреди бр.2, П.Фах 311, 1000 Скопје
Контакт телефон на дирекцијата: + 389 2 311 11 66
Факс на дирекцијата: + 389 2 311 11 77
Контакт Email адреса на дирекцијата: viktor.mizo@fez.gov.mk или info@fez.gov.mk