Билјана Костова Билјана Костова II дел Билјана Костова III дел Веле Алексоски Лидија Димковска Илинденски раскази Личности од Македонија Блаже Миневски Горан Стефановски Иванка Манасиевиќ Петко Домазетовски Илија Каланоски Паскал Камбуровски Тамара Арсовска Кочо Серафимов Марко Китевски Анте Поповски Марко Цепенков Јанко Томов

Јанко Томов

 

Материјалот за книгата „Античката историја на Македонија и Балканот во делата на западните автори“, Јанко Томов го наоѓал во библиотеките во Квинсленд и Бризбејн (Австралија). Притоа наишол на големброј книги во кои се споменува Македонија и македонската историја. Во значителен дел од нив античката македонска историја е погрешно прикажана како „грчка“, Александар Македонски како „Грк“ а неговата војска како „грчка војска“. Цитирајќи еминентни автори, Јанко Томов на читателот му нуди аргументи и можност за споредба помеѓу грешките и фалсификатите од една страна и вистината од друга.
Книгата е печатена во две јазични верзии: македонска и англиска.

И во втората книга „Солунскиот манифест од 1984 и движењето за човекови права во дијаспората“ Јанко Томов на читателот му предочува текстови и документи (записници од состаноци, искази, резолуции, планови и стратегии за борбата за заштита на основните човекови права на Македонците) од кои може јасно да се согледа суровоста, асимилацијата и геноцидот што го вршат властите на соседните држави на Македонија, особено Грција, Бугарија и Албанија, земји во кои живее голем број Македонци.


Јанко Томов е роден во Струмица на 4. мај 1938 година.
!970 година со својата сопруга и двете деца, (син и ќерка) заминува за Австралија. Три години живеат во Сиднеј каде се раѓа и втората ќерка. Извесно време живеат во Перт. Последниве три децении живеат во Квинсленд.
Јанко Томов дипломирал на Факултетот за физичка култура при Универзитетот во Белград во 1961 година и се стекнал со звање виш спортски тренер од прва класа по спортска гимнастика и тренер по атлетика. Работел во „Партизан“ на Македонија и во Сојузот за телесно воспитување. Бил тренер и селектор по спортска гимнастика на Македонската репрезентација.
Во Австралија отпрвин работи како наставник по физичко воспитание и спорт во една гимназија во Сиднеј.
Како македонски активист Јанко Томов е основач и прв претседател на ВМРО-ДПМНЕ за Перт, Западна Австралија во периодот од 19.08.1990 година до јануари 1991 година.
Јанко Томов се занимава и со пишување:„Штафетни игри и полигони“ (прирачник за тренери и професори по физичко образование). Автор е на повеќе статии од национално-политички карактер, објавени во „Македонскиот патриотски билтен“ во Перт, во списанието „Глас на Македонците“ од Сиднеј, „Македонија“ од Мелбурн, како и во списанието „Македонско сонце“ од Македонија. Учесник е на бројни литературни читања на коишто ги претставувал своите лични поетски творби.