ПРЕСПАНСКИ СРЕДБИ

16.04.2015 година

Албанско американско друштво “Преспа”, со седиште во Чикаго, на 19 април 2015 год. ќе ја одржи традиционалната средба “ПРЕСПАНСКИ СРЕДБИ”.
Манифестацијата ќе се одржи во Diplomat West Banquets.681 W. NOTTH Ave Elmherst II, 60126 тел. 630-279-9700.
Советот на организацијата повикува на помасовна посетеност од заедницата за успешна реализација на иселенички средби .

.