Обединетата македонска дијаспора (ОМД) заедно со Македонците низ светот денеска ја прославува 24-годишнината од независноста на Република Македонија

 

Вашите информации
Име
Вашата Email
:: Текст ::
Информации каде да се испрати
Име
Email