Бизнисмени - Научници - Спортисти - Иселеници инвеститори - Уметници - Политичари - Професионалци - Повратници

Истакнати научници од Македонија во светот

Ферид Мурад

Д-р Горазд Росоклија

Лили Стојановска

Зоран Здравевски

Борис Стојчев

Ратко Јанев

Константин Апостолов

Антоние Шкоклев

Кирил З`мбов

Воислав Вузевски

Сашо Глигоровски

Д-р Цветан Синадиновски

Златко Димчовски

Паскал Сотировски

Кристијан Димитриевски

Невенка Димитрова

Ива Ивановска

Магдалена Пунчева Марина

Д-р Стивен Трпковски

Игор Јанев

Лејла Демири

Јасна Богдановска

Анета Стефановска

ПЕТАР ПОПОВСКИ

НЕВЕНКА ДИМИТРОВА

Омер Џемали

МИШО МИТКОВСКИ

ТОДОР МИХАЈЛОВСКИ

ЈОВАН КОСТОВ

ПЕТАР СТОЈАНОВ

Златко Василковски

АТАНАС КИРЈАКОВСКИ

КИРИЛ ХРИСТОВСКИ

Снежана Врангалова

ЈОСИФ ГРЕЖЛОВСКИ

МАРИЈА ГАЈДАРЏИСКА ЈОСИФОВСКА

ПРОФ. Д-Р ЗОРАН СТОЈЧЕВ