Бизнисмени - Научници - Спортисти - Иселеници инвеститори - Уметници - Политичари - Професионалци - Иселеници повратници

Иселеници инвеститори

Митко Бојковски

Име на компанија

Деалтаск ПТУ

Сопственик

Митко Бојковски

Во 2007 година по извршените реконструкции фабриката Преспатекс од Ресен продолжува да работи под името Деалтаск ПТУ. Дејноста на компанијата е во рамките на текстилната и кожарската индустрија.

Компанијата својата дејност ја извршува на простор од 17 500 метри квадратни. За реализација на производните планови компанијата вработува 45 лица.

Производниот капацитет на фабриката е 2 000 000 квадратни метра висококвалитетни синтетички крзна, како и 5 000 квадратни метра различни производи наменети за чевларската индустрија, навлаки за кревети и седишта за автомобил. Компанијата произведува и волнени производи како и мешавина на волнени производи наменети за понатамошна обработка во текстилната индустрија.

По порачка Деалтаск ПТУ произведува производи од акрил, полиестер и модакрилик.

Сопственик на компанијата е господинот Митко Бојковски кој заработениот капитал во Австралија решил да го инвестира во Република Македонија.

 

Тел

+ 389 47 455 710
+ 389 47 455 711

Факс

+ 389 47 455 712

Веб страна

www.dealtask.com.mk

E-mail

dealtask@yahoo.com