Il contenuto di questa pagina richiede una nuova versione di Adobe Flash Player.

Scarica Adobe Flash Player

Иселеници инвеститори - Иселеници повратници

Иселеници повратници

Сотирка Стерјовска - Цоца

 

Плажа во Преспа во сопственост на Сотирка Стерјовска - Цоца

Локација: Туристичка населба Сливница

Дејност: Туризам

Сотирка Стерјовска - Цоца има работено 30 години во Германија и нејзината заработка подоцна ја вложува во туристичката населба Сливница во Преспа. Од пред три години, па до денес, финансираше 250 000 илјади евра за изградба на ресторан, камп приколки и уредување на плажата. Нејзината семејна лоза е по потекло од соседното село Љубојно.